Pooblaščenec za varstvo podatkov DPO

Pooblaščenca za varstvo podatkov DPO bo moralo imeti vsako podjetje, kot tudi javni sektor, ki bo upravljal z varovanje podatkov. Pooblaščenec za varstvo podatkov DPO, pa bo v celoti odgovoren, da se bo uredba GDPR upoštevala in izvrševala. Osnovne naloge, ki jih bo moral pooblaščenec za varstvo podatkov DPO izvrševati navajamo v nadaljevanju. Temeljna naloga je ta, da bo moral svetovati in obveščati podjetje o vseh obveznostih, ki jih narekuje nova uredba o varovanju podatkov.

Pooblaščenec za varstvo podatkov DPO bo moral obveščati podjetje o drugih določbah s področja prava, ki bo veljalo za celo EU, kot tudi o določbah s področja slovenske pravne ureditve, ki se dotika varstva osebnih podatkov. V nadaljevanju bo moral pooblaščenec za varstvo podatkov DPO biti aktiven na področju spremljanja skladnosti, ki se dotika obdelovanja podatkov, kot tudi predpisov in same politike podjetja. Naloga pooblaščenca za varstvo podatkov DPO bo tudi, da usposablja zaposlene, kot tudi ozavešča vse zaposlene, ki so vključeni v obdelavo, kar se osebnih podatkov dotika. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov DPO mora znati pristopiti v podjetju tudi kot coach, kajti znati mora oceniti učinek, ki ga doprinaša varstvo osebnih podatkov. Vešč mora biti v najrazličnejših aktivnostih, kar se dotika arhiviranja in upravljanja podatkov. Baze oziroma celotne zbirke osebnih podatkov, mu ne smejo biti tuje, bolje rečeno, se more znati z njimi odlično rokovati. Ključna naloga, ki jo pooblaščenec za varstvo podatkov DPO opravlja, pa je ta, da mora delovati kot osnovna točka pri povezavi z nadzornim organom. To pomeni, da mora znati podati nadzornemu organu konkretne odgovore, pri vprašanjih, ki se dotikajo obdelovanja arhiviran podatkov.

Po maju 2018, bo pooblaščen za varstvo podatkov DPO odgovarjal prav tako za posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, kar se sedaj v tem času še pogosto dogaja. Predvsem moramo izpostaviti problem, ki se dogaja v zdravstvu. Zgodi se, in to ne malo krat, da se podatki o hospitaliziranih oseb, kar na čudežen način prenašajo do najrazličnejših podjetij, katerim je seveda v interesu priti do takšnih baz osebnih podatkov. Zato bo pooblaščenec za varstvo podatkov DPO v tem primeru tudi odgovarjal, v kolikor bo do takšnih zlorab še prihajalo.