Učenje ruščine v Ljubljani

Že relativno hitro se začnemo učiti tujih jezikov. Praviloma že v osnovni šoli. Danes sta zelo pomembna svetovna jezika angleščina in nemščina, medtem, ko je nekoč in, ko so še naši starši in stari starši hodili v šolo, bila pomembna ruščina. Če bomo nekoga od starejših generacij vprašali, katerega jezika so se učili v šoli, bodo zagotovo še znali kaj povedati v ruščini, ki je bila eden od pomembnih predmetov v času šolanja. Se želite naučiti ruskega jezika* Vas zanima učenje ruščine v Ljubljani?

Glede na to, da je Rusija velesila, zelo pogosto naseljena in resnično velika dražava, je nekoč veljalo, da si znal ruščino. Tako je ruščina bila eden od najpomembnejših predmetov v šoli. Danes se lahko zgolj odločimo za izbirni predmet oziroma po želji.

Seveda je dobro znati in razumeti katerikoli jezik, saj nikoli ne vemo, kje se znajdemo in kdaj nam pride prav. Ne glede na to,  kje so naši korenine in kaj počnemo. Sploh, če je narava našega dela takšna, da zahteva od nas poznavanje tujih jezikov. Res pa je, da so določeni ljudje bolj nadarjeni za jezike kot drugi in bodo verjetno hitreje dojeli katerega od teh. Res pa je tudi, da četudi smo morebiti nadarjeni za jezike, nam kateri jezik ne bo ležal. Kakorkoli, ruščina je jezik, ki niti ni tako zahteven, če se ga začnemo učiti. Mogoče za nekoga bo, pa vendar ima veliko skupnega z južnimi jeziki, oziroma slovanskimi in je tako zelo podoben tem.

Če smo se odločili naučiti ruščine, imamo za to nekaj možnosti. Najbolj uporabna je seveda jezikovna šola, v katerih poučujejo strokovnjaki in poznavalci. Jezika nas ne more vsak učiti, kajti pomembna so tudi pravila pravopisa in druge slovnične lastnosti, katere moramo poznati, zato da bi se lahko jezika tudi naučili.

Ne glede na to, da sta mogoče nemščina in angleščina danes ruščino nekako zasenčila, pa je še vedno ruščina eden od jezikov, ki se najpogosteje uporablja.