Naložba v sončno elektrarno

socna elektrarnaKar nekaj časa je bilo zatišje na temo sončnih elektrarn. Kaj je glavni razlog temu, ne vemo natančno definirati. Definitivno pa obstaja razlog tudi v tem, da država ni pristopila nasproti z državno pomočjo, subvencijami, nepovratnimi sredstvi. Ampak mnenja smo, da bo vsako prihodnje leto, ugodnejše leto za sončne elektrarne. Kajti nujno potrebno je razmišljati o primernejših tehnologijah za izrabo električne energije. Kar pa sončne elektrarne definitivno so. Za naložbe v sončne elektrarne se odločajo tako fizične kot tudi poslovne osebe.

Ključnega pomena pa je, v kolikor se posameznik odloči, da bo investiral v sončno elektrarno, razmisliti, ali ima primeren prostor, kamor se bo sončna elektrarna postavila. Torej, sončna elektrarna se lahko fiksira na obstoječ objekt ali zemljišče. Lahko se naredi na streho ali kot senčilo, kje na zemljišče, lahko se fiksira tudi na fasado, ali kot samostojen objekt kjerkoli na zemljišču. Pomembno je dejstvo, da se sončne elektrarne vedno fiksira na južno lego. Pri čemer moramo paziti, da ni veliko pokrivanja z drevesi, drogovi. Kajti več je sence, manj bo sončna elektrarna pridobila energije, posledično manj bo sončna elektrarna efektivna. In na podlagi tega, se nam manj splača investirati v sistem sončne elektrarne. Prav tako drži, da bomo z lahkoto postavili sončno elektrarno na parceli, ki je gradbena, medtem ko, bomo imeli izjemne težave z dovoljenji za postavitev sončne elektrarne na kmetijskem zemljišču.

V kolikor ustrezamo postavitvi sistema sončne elektrarne, pa si lahko čestitamo, kajti stroški postavitve le te, so skoraj ničelni v primerjavi s prihodki, ki nam jih lahko prinese sistem sončne elektrarne.

Za pridobitev soglasij za postavitev sončne elektrarne, potrebujemo tudi kar nekaj dovoljenj. Med osnovne spadajo: zemljiško knjižni izpisek, dokazila o lastništvu zemljišča oziroma objekta, informacijo o lokaciji, mapno kopijo. V kolikor sončno elektrarno investira poslovna oseba, je potrebno pridobiti tudi redni izpisek iz registracije oziroma registra podjetja.