Upravnik je nujno potreben v vsaki večstanovanjski stavbi

upravnik ljubljanaV številnih večstanovanjskih stavbah oziroma objektih z več lastniki, se je potrebno ustrezno dogovoriti glede gospodarnega ravnanja s celotno nepremičnino. Gospodarno ravnanje z nepremičnino pomeni, da je potrebno, poleg vseh tekočih stroškov, pomisliti na morebitna manjša ali večja vzdrževalna dela v prihodnosti. Prav tako pride lahko do situacije, ko je potrebno interese stanovalcev zastopati pred upravnimi organi v povezavi s pridobivanjem raznih soglasij ali dovoljenj. Zato ima upravnik izjemno pomembno vlogo v vsaki večstanovanjski stavbi.

Po zakonu mora imeti upravnika vsaka večstanovanjska stavba, ki ima dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. Upravnik je lahko fizična oseba. To je lahko tudi eden od etažnih lastnikov. V večini primerov pa gre za pravno osebo, ki je registrirana za upravljanje nepremičnin. Upravnika določijo etažni lastniki s katerimi podpišejo pogodbo o upravljanju. V pogodbi so, poleg njenega trajanja, določene dolžnosti in pooblastila upravnika. Če se etažni lastniki ne morejo odločiti za najbolj primernega upravnika, potem ga lahko določi tudi sodišče.

Za vsakega lastnika stanovanja je zagotovo najpomembneje, da so mesečni stroški vzdrževanja in upravljanja nepremičnine čim manjši. Pri tem je bistveno tudi sodelovanje med upravnikom in lastniki stanovanj. Redni sestanki s stanovalci so tako bistveni pri iskanju konstruktivnih rešitev pri gospodarnem ravnanju z nepremičnino in hkrati priložnost za podajanje različnih predlogov s strani stanovalcev. Pozitiven odnos, ki ga imajo upravnik in stanovalci, je zagotovo tisti, ki na obeh straneh prinaša zadovoljstvo.

V praksi je danes težko poiskati zaupanja vrednega upravnika. Najbolj enostavno lahko ugodno ponudbo poiščete tudi na spletu, kjer je izbira zelo široka. Številni ponudniki upravljanja stavb imajo bogate spletne strani, kjer dobite vse informacije o upravljanju z nepremičninami. Za konkretno ponudbo jih lahko kontaktirate preko kontaktnih podatkov in se dogovorite za sestanek, kjer vam bo upravnik bolj natančno predstavili svojo ponudbo.