Toplotna črpalka zrak voda, najnižji stroški ogrevanja

Toplotna črpalka zrak voda prinaša investitorju najnižje stroške ogrevanja. Stroški ogrevanja danes predstavljajo pomemben delež celotnih stroškov. Ogrevanje se je do današnjih dni skozi zgodovino spremljalo skladno z razvojem človeka. Za nakup toplotne črpalke zrak voda kliknite na povezavo http://si.orcaenergy.eu/ogrevalne-toplotne-crpalke/.

Pomemben razvojni korak, ki je pripeljal do današnjih standardov bivanja je bila stalna naselitev. Postopoma so se večale tudi zahteve in temu primerno spreminjali standardi. Najprej mu je bilo dovolj, da je varen pred okolico, nato je želel v bivalnem prostoru izvajati številne aktivnosti in potrebe. Danes je poleg tega pomembno, da je prostor funkcionalno zasnovan ter prinaša čim več koristi s čim manjšo investicijo.

Ogrevanje prostora ter sanitarne vode sta danes pomembna standarda, brez katerih si bivanja praktično ne predstavljamo. Kako zagotoviti ta standard z čim nižjimi stroški pa želja praktično vsakega investitorja. Investitorji se nadalje delijo na tiste, katerim je cilj novogradnja ter tiste, ki obstoječi objekt prenavljajo. Novogradnje z vidika individualnosti dopuščajo največ svobode. V času snovanja, lahko investitor izrazi praktično vse želje, večino jih je možno tudi izpolniti. Največji izziv pri tem je, da se glede na investicijo pridobi čim večje koristi. Podoben izziv je pri prenavljanju, ker se obstoječe ogrevanje zamenjuje z učinkovitejšim.

S toplotnimi črpalkami zrak voda je mogoče doseči dobre učinke investicije. V primerjavi z drugimi alternativami, kot so peč na pelete, zemeljski plin, kurilno olje, električno ogrevanje, utekočinjen naftni plin, drva, nudi najcenejše stroške ogrevanja. To je mogoče zaradi glavnega vira energije, ki je brezplačen, obnovljiv in vedno na razpolago. Zrak, kot glavni vir energije ni edina pomembna prednost.

Princip delovanja, preko principa zrak voda velja za najcenejšega z vidika investicije. Ostale alternative, ki delujejo na podobni osnovi, vendar preko drugačnega glavnega vira energije so dražji. Učinkovitost je velika, saj lahko na enoto porabljene električne energije pridobimo štiri enote energije za ogrevanje.

Sistem je mogoče tudi nadgraditi. Tako ga lahko združimo z nekaterimi drugimi načini ogrevanja, kar prinese možnost boljšega izkoristka oz. možnost izbire vira ogrevana, skladno z zahtevami in zmogljivostmi. Ogrevanje je dalje mogoče uravnavati na sodoben način, poleg klasičnega. Klasičen način je regulacija delovanja, preko fizičnega ukaza napravi.

Sodoben način, pa omogoča, da s toplotnimi črpalkami zrak voda upravljamo na daljavo.

Več informacij o toplotnih črpalkah dobite tukaj.