Sodni tolmač Multilingual

Sodni tolmači so osebe z neomejenim časom, imenovani s strani ministra za pravosodje, ki prevajajo govorjeno ali pisano besedo iz slovenskega jezika v tuji oz iz tujega jezika v drugi tuji jezik. Sodni tolmač (več na http://www.multilingual.si/sl) tolmači govorico in znake gluhonemih oz gluhih ali nemih. Prevajajo za fizične oz pravne osebe, prevajajo pa tudi na zahtevo sodišča, državnega organa. Gre namreč za različne vrste prevodov in tolmačenj, med njimi so razni sklepi, sodbe, obtožnice, pritožbe, rojstni listi, šolska spričevala, osebne izkaznice, mednarodna prva pomoč, razne pogodbe, zdravniška potrdila, pisma obtožencev, potni listi itd.

Tolmač od ministrstva za overjanje prevedenih listin prejme štampiljko, ki je izdelana po določenih kriterijih, prav tako pridobi izkaznico ter identifikacijsko kartico, ki sta prav tako izdelani po kriterijih.

Okrogla štampiljka ima navedbo osebno ime ter stalno prebivališče tolmača ter pripis »sodni tolmač-ka …… jezik«, izkaznica vsebuje enake podatke kot štampiljka, identifikacijska kartica pa poleg teh podatkom ima osebno sliko tolmača ter podpis in pečat ministra.

Pomembno pa je da sta štampiljka ter podpis tolmača na vsaki strani overjenega prevoda, če pa dokument potrebujete v tujini ga overi še minister, v kolikor z mednarodnim sporazumom ni določeno drugače.