Potrebujete odvetnika za kazensko pravo?

odvetnik za kazensko pravoKazensko pravo je eno od pravnih področij. Opredeljuje pravne akte in pravila ob pojavu različnih kaznivih dejanj. Kaznivo dejanje je protipravno dejanje, ki je za okolico nevarno. Ob nastanku kaznivega dejanja bo odvetnik za kazensko pravo ustrezno postavil obrambo. Njen osnovni namen je, da kazensko sodišče oprosti storilca kaznivega dejanja oziroma obtoženca. Poznamo različne oblike in stopnje kaznivih dejanj od katerih je odvisna tudi sama obramba obtoženca.

Kazniva dejanja so lahko manjša ali večja. To so lahko razne tatvine, telesne poškodbe, spolne zlorabe, posilstvo ali umor. V teh primerih odvetnik za kazensko pravo seznani svojo stranko s pravicami, v sam kazenski postopek pa vključi tudi zunanje strokovnjake. To so običajno izvedenci posameznih strok kot so na primer zdravniki, psihiatri, kriminalisti, odvisno od same narave kaznivega dejanja. Bistveno je, da odvetnik za kazensko pravo pridobi čim več informacij o samem kaznivem dejanju, ki bi lahko vplivale na oprostilno sodbo.

Odvetništvo Prus – Pipuš vam svetujemo v zadevah s področja kazenskega in prekrškovnega prava.

Pri najhujših kaznivih dejanjih je zelo pomembno, da stranka odvetniku natančno predstavi okoliščine kaznivega dejanja. Odvetnik za kazensko pravo bo tako ocenil, ali je smotrno zastopati obtoženca pred kazenskim sodiščem, ali je bolje doseči poravnavo. Z morebitnim priznanjem krivde odvetnik za kazensko pravo doseže zmanjšanje kazni za storjeno kaznivo dejanje. Na drugi strani pa se stranka lahko na ta način izogne visokim sodnim stroškom.

Odvetnik za kazensko pravo vas med drugim lahko zastopa tudi v primeru poslovnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj v gospodarstvu. V to skupino uvrščamo razne poslovne goljufije, davčne utaje ali podkupnine. Običajno so to veliki procesi v katere je vključenih veliko prič. Odvetnik za kazensko pravo v tem primeru sodeluje s finančnimi svetovalci in izvedenci. Skupaj pregledajo vso finančno dokumentacijo, ki je največkrat zelo pomembno dokazno gradivo v procesu kazenskega postopka. Na podlagi vseh pridobljenih informacije se na kazenskem sodišču izreče obsodilna ali oprostilna sodba.