Kako deluje hidravlični cilinder ?

Hidravlični cilinder pretvarja s hidravlično črpalko ustvarjeno hidravlično energijo delovne tekočine v mehansko delo z enim od načinov gibanja. To je lahko krožno ali premočrtno. Glede na način delovanja je lahko hidravlični cilinder enostransko ali dvostransko delujoč, teleskopski enosmerni ali dvosmerni hidravlični cilinder, končni ali neskončni rotatorji ter hidromotor. Hidravlični cilinder je sestavljen iz ohišja, bata, batnice, pokrova in tesnil in vodilnimi obroči.

Notranjost hidravličnega cilindra je zelo precizno obdelana, najpogosteje fino stružena in gladilno valjana. Precizna obdelava je zelo pomembna, saj le tako lahko zagotavljamo popolno tesnost, lahkotno gibanje ter posledično daljšo življenjsko dobo tesnil. Cev cilindra je obojestransko zaprta z dnom na eni ter glavo cilindra na drugi. Skozi glavo cilindra se giblje batnica. Bat deli notranjost cilindra na dve komori. Spodnjo tlačno komoro in zgornjo vlečno komoro na strani batnice. Bat je zatesnjen in voden z vodilnimi obroči. Linearni premik batnice omogoča hidravlični tlak, ki deluje na bat. V tem primeru govorimo o dvostranskem hidravličnem cilindru.

Hidravlični cilinder ima največkrat le eno batnico. Imenujemo ga tudi diferencialni hidravlični cilinder. Njegova poglavitna lastnost je, da se na površini bata razlikujeta za površino batnice. Takšen hidravlični cilinder ima za razmerje površin večjo potisno silo v primerjavi z vlečno silo. Povratni hod je za razmerje površin hitrejši od delovnega. Hidravlični cilinder z obojestransko batnico, pa imajo navadno enaki površini bata ter enak delovni in povratni hod.

Obstaja pa veliko število različnih podvrst hidravličnih cilindrov. To so hidravlični cilindri z merilnimi letvami, hidravlični cilindri za visoke temperature, hidravlični cilindri z induktivnimi senzorji, hidravlični vodilni cilindri, hidravlični cilindri z mehansko ali mehansko zaporo in druge podvrste hidravličnih cilindrov.

Hidravlični cilinder je izvršilna sestavina v hidravliki ter hidravlični potrošnik, ki energijo hidravlične tekočine pretvarja v koristno dela. Uporablja se povsod, kjer je potrebna velika moč. Prisoten je v vseh vejah industrije, največ pa v strojegradnji, gradbeništvu, ladjedelništvu, energetiki, prehrambni industriji, kmetijstvu in drugih vejah industrije. Hidravlični cilinder na splošno odlikuje gospodarnost, zmogljivost in zanesljivost.