Jezikovna šola Lingula

Veliko krat je pomembna tudi sama velikost jezikovne šole, saj je pomemben faktor, ki ustreza pri izbiri jezikovnega tečaja, saj poleg tega vpliva tudi na številna druga področja kot so opremljenost prostorov, število težavnosti jezikovnih nivojev, vzdušje na sami šoli, ponudbo aktivnosti , tako rečeno določa kriterije neke jezikovne šole. Če ste iz Ljubljane ali njene okolice vam priporočamo obisk jezikovne šole Lingula na naslovu http://www.jezikovna-sola.com/.Veliko jezikovnih šol je tudi razdeljenih glede na velikost – na majhne, srednje ter velike.

Majhne jezikovne šole imajo v povprečju le od 30 pa nekje do 70 tečajnikov tedensko ter imajo le nekaj učilnic. V njih prevladuje prijetno domače vzdušje ter medsebojni odnosi med učitelji ter samimi tečajniki velika fleksibilnost, prav zaradi majhnih učnih skupin. V primerjavi z ostalimi jezikovnimi šolami, ponujajo tudi manjše število jezikovnih tečajev, tukaj pa se pojavi težava saj v določenem časovnem obdobju ne zagotavljajo določenih izvedb tečajev na določeni nivojih znanja oz predznanja.

Velike jezikovne šole pa že razpolagajo z lastnim številom učilnic ki so lahko zajete celo v enem poslopju ali dveh, lahko vsebuje tudi lastno kantino, učilnice pa so temu tudi primerno večje. Poleg tega pa velike jezikovne šole imajo lastne centre za samostojno učenje tečajnikov, prostore za druženje ter celo jezikovni laboratorij. Nudijo seveda tudi večje število različnih jezikovnih tečajev, višjo stopnjo težavnosti na katerih potekajo tečaji , ponujajo tudi obširen – raznolik program izvenšolskih dejavnosti na katerih se srečuje kar veliko število tečajnikov, saj tako imajo veliko možnosti za medsebojno druženje ter komunikacijo. Vendar veliko teh šol deluje neosebno v primerjavi z ostalimi manjšimi šolami.

Tu so pa še srednje velike jezikovne šole, ki pa večinoma združujejo prednosti večjih in manjših jezikovnih šol , v povprečju pa imajo med 70 ter 250 tečajniki. Njihovim tečajnikom nudijo različno stopnjo težavnosti nivojev na katerih potekajo razni jezikovni tečaji, nudijo tudi zelo dobro infrastrukturo, poleg vseh aktivnosti ponujajo tudi razne aktivnosti v samem prostem času tečajnikov, predvsem pa na teh jezikovnih šolah pa prevladuje prijetno šolsko vzdušje.