Avto brisalci za boljšo vidljivost

avto brisalciAvto brisalci omogočajo boljšo vidljivost na cesti. Vozilo se v prometu giba v različnih vremenskih pogojih. Vremenske pogoje velikokrat ne moremo izbirati, saj se spremembe dogajajo v času potovanja. Temu primerno imajo vsa sodobna vozila naprave, ki omogočajo vozniku in sopotnikom dober pregled na cestišče in okolico. Avto brisalci so naprave, ki se nam zdijo od nekdaj prisotni. Vendar temu ni bilo tako. Prvotni avtomobili brisalcev sploh niso imeli.

Zahteve in izvedbe takratnih vozil so bile drugačne kot danes. Prvi avtomobil je imel še mnoge druge pomanjkljivosti, ki so danes samoumevno prisotne. Skupaj s potovanjem so se te pomanjkljivosti spoznale za nujo. Tako so postopoma z večanjem izkušenj in spoznanj, v vozila postopoma začeli vgrajevati razne pripomočke za vožnjo. Vse kar imamo danes kot samoumevno se bo v prihodnosti prav tako spreminjalo.

V nekaterih primerih ne gre pričakovati revolucionarnih sprememb, ker bodo spremembe predvsem evolucijske. To pomeni, da se bodo uvajale manjše spremembe, ki ne bodo bistveno spreminjale osnovno zasnovo in druge lastnosti. revolucijskih sprememb, torej večjih sprememb, ki bodo bistveno vplivale na zasnovo in druge lastnosti, se lahko nadejamo v drugih primerih. Brisalci današnjih dni so že do današnjih dni doživeli mnoge spremembe. V nekaterih primerih je šlo za evolucijske spremembe, v drugih pa je šlo za revolucionarne spremembe.

Osnova je ostala še vedno enaka. Imamo metlice, ki so pritrjene na nosilce metlic, slednje pa poganja elektro motor. Do današnjih dni ostajajo vse naštete komponente prisotne, spreminjajo pa se njihove lastnosti. metlice brisalcev so iz vedno bolj naprednih materialov. Zahteve so usmerjene predvsem v kakovost čiščenja, enostavnost vzdrževanja ter lastnostim primerno dostopni ceni. Nosilci metil se zdijo na prav pogled preprosti, vendar že malce boljši pogled kaže, da temu ni tako. Simetrični nosilci metlic enostavni oblik so bolj ali manj preteklost. Avto brisalci so danes pritrjeni na nesimetričnih metlicah.

Avto brisalci so danes v sodobnih izvedbah bistveno drugačni od klasičnih predhodnikov.